‘ขรก.-พนักงาน’กรมเจ้าท่า ปฏิบัติธรรมที่สถาบันวิปัสสนาธุระ’มจร’

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 คณะข้าราชการและพนักงาน “กรมเจ้าท่า” จำนวน 103 คน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 โดยคณะพระวิปัสสนาจารย์ นำโดยอาจารย์พระปลัดสมภาร สมจาโร พระครูใบฎีกาชัยพล โสภโณ ให้การควบคุมดูแลการปฏิบัติและสอบอารมณ์ พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิปัสสนาธุระ นำโดยท่ายพระมหาบุญชู เขมจารี ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ ให้การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวก

 

Leave a Reply