“อนุชา” เข้าวัดหนองป่าพง เชิญร่วมปฎิบัติธรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และกระติกต้มน้ำร้อนแด่ พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมแกะลายเทียน ติดพิมพ์บนต้นเทียน ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี

นายอนุชาฯ กล่าวว่า ในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ลดความรุนแรงลง โดยภาครัฐได้ผ่อนปรนหลายมาตรการเพิ่อให้ประชาชนกลับมาใชัชิวิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์ปกติมากที่สุด เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญจิตตภาวนา รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข สืบทอดพระพุทธศาสนา และมีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับครอบครัว ซึ่งทุกวัดทั่วประเทศไทย ได้เปิดให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน ขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

“ทุกช่วงเทศกาลของประเทศไทย จะเป็นช่วงเทศกาลที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เกิดการใช้จ่าย สร้ายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา โดยในปีนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ระหว่าง 11-17 กรกฎาคมนี้ ภายใต้ชื่องาน “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” หวังดึงนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคัก รัฐบาลพร้อมส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงวิถีพุทธ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เอกลักษณ์ รวมถึงการนำเสนอโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนสถาน ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ” นายอนุชา ฯ กล่าว

Leave a Reply