เมื่อบทสวด”รัตนสูตร” กลายเป็นเรื่องตลกในสังคมพุทธ

          หลังจาก นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้เสนอให้ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ เจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในช่วงสถานการณ์ประเทศเกิดวิกฤติในขณะนี้ ที่ผ่านมาตั้งแต่โบราณก็มีช่วงที่ประเทศประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ เช่น การระบาดของโรคห่า (อหิวาตกโรค) จะมีการสวดมนต์บทนี้ เพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีให้พ้นจากประเทศไป โดยมีกำหนดสวด ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 16.00 น. โดยจะสวดในวัดหลักวัดใดวัดหนึ่ง ซึ่งยังไม่ได้กำหนดว่าวัดไหนและ ในการทำพิธีจะมีการนิมนต์พระมาแค่ 9 รูป ซึ่งจะนั่งห่างระยะ 1 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งจะไม่มีประชาชนมานั่งฟังในพิธี แต่จะใช้วิธีการถ่ายทอดสดแทน เพื่อให้ประชาชนได้รับชมผ่านโทรทัศน์ได้ และจะได้มีโอกาสสวดมนต์พร้อมกันได้
          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ และส่วนใหญ่เป็นการวิจารณ์ถึงความเหมาะสม เพราะมองว่าการนำพระสงฆ์มาสวดมนต์รวมกันจะยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคหรือไม่ พร้อมตั้งคำถามว่ากิจกรรมดังกล่าวจะทำให้โรคโควิด 19 จางหายจริงหรือ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วประเทศจะมีกระทรวงสาธารณสุขไว้ทำไม…บางคนตั้งคำถามว่า เมื่อหากพระสงฆ์สวดมนต์นี้แล้วทำให้โรคหายได้จริง ทำไมประเทศไทยจึงต้องมีโรงพยาบาลสงฆ์ ซ้ำมีพระภิกษุบางรูปไม่เข้าใจสิ่งสาระสำคัญของการสวดมนต์ที่ต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน มาตอกย้ำว่า การสวดมนต์ไม่สามารถไล่โรคได้ มีแต่ให้โรคเกิด

      สำหรับ บทสวดรัตนสูตร หรือ “ระตะนะสุตตัง” เป็นการพรรณาสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ให้เกิด เป็นอานุภาพ ขจัดภัยพิบัติทั้งมวล ขับไล่เสนียดจัญไร โรคภัยไข้เจ็บ เป็นพระสูตรที่พระอานนท์รับการถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้า เพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติร้ายแรงทั้งหลายที่เกิดขึ้น เพื่อโปรดชาวกรุงเวสาลีให้รอดพ้นจากโรคระบาดอหิวาตกโรค ปัดเป่าภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังรุมเร้า และเผชิญกับความอดอยากเพราะฝนแล้ง จนผู้คนล้มตายเกลื่อนกลาดเป็นจำนวนมาก ต้องนำศพไปทิ้งนอกเมือง

       พระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระอานนท์เถระ รำลึกถึงคุณพระรัตนะ ทำสัจกิริยาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชาวกรุงเวสาลี และด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนสูตรนี้ ภัยพิบัติร้ายแรงได้ระงับลงอย่างฉับพลัน ปัจจุบันนิยมสวดรัตนสูตรทุกครั้งที่มีการทำน้ำพระพุทธมนต์ ทั้งยังมีอานุภาพป้องกันจากโจรผู้ร้าย นายผู้ปกครอง อาวุธ เคราะห์กรรม สัตว์ร้าย ภัยธรรมชาติ และพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลาย

         สำหรับเนื้อหาของบทสวดรัตนสูตร เพื่อความร่มเย็นในชีวิต เป็นการกล่าวถึงคุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกการประกาศให้เหล่าภูตคุ้มครองรักษาพวกมนุษย์ ที่นำเครื่องพลีกรรมมาบวงสรวงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ส่วนที่ 2 บรรยายคุณพระรัตนตรัย โดยเฉพาะคุณของพระสงฆ์ เป็นผู้ประกอบด้วยศีล มีใจมั่นคง ไม่มีกามกิเลส ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม และมีพระนิพพานอันเป็นอมตะ และส่วนที่ 3 ประกาศให้ภูตทั้งหลาย จงนมัสการพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ และอำนวยพรให้สรรพสัตว์เหล่านี้มีความสวัสดี

      หลังมีกระแสข่าวต่อต้าน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นการนิมนต์พระสงฆ์จากทั่วประเทศไทยสวดมนต์ปัดเป่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้หารือกับมหาเถรสมาคม หรือ มส. ให้มีการจัดสวดมนต์ บทสวดโพชฌังคะปะริตตัง เป็นบทสวดมนต์ที่ใช้สวดเวลามีผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและเป็นบทสวดที่ให้กำลังใจ ซึ่งประเทศไทยมีการสวดมนต์แบบนี้มานานแล้ว โดยทางมส. ได้แสดงความเห็นด้วยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์นี้         สำหรับการสวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นความเชื่อของชาวพุทธและคนไทยในโบราณกาลว่า สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ ปัจจุบันความเชื่อนี้กำลังถูกท้าทาย..พระสงฆ์ไทยที่มีองค์ความรู้ก็หายากยิ่งที่จะมาอธิบายให้สังคมไทยเข้าใจ

*******************

ข้อมูลบางส่วน..ไทยรัฐออนไลน์

Leave a Reply