ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาคใต้จัดอบรมพระภิกษุหัวไวใจสู้ “สื่อธรรมให้ถึงโลก” เฉลิมพระเกียรติฯ

 

วันที่ 27 ก.ค. 65 พระครูโสภิตสุตวาที​ ประธานพระวิทยาการศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคใต้​ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565  นี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 70 พรรษา ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมฯ ภาคใต้​ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการอบรม ”สื่อธรรมให้ถึงโลก” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เจ้าอยู่หัว และพัฒนาศักยภาพของพระพระวิทยากรให้มีความสามารถในการผลิตออกแบบและใช้สื่อร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้การอบรมโดย ทีม dharmma on Lena และ Graphic งานวัด ในการอบรมครั้งนี้มีพระสงฆ์ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ จำนวน 40 รูป​ ระหว่างวันที่ ​26-27 กค.​ 65​ นี้​ ณ​ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งชาติ​ พระศาสนา​ พระมหากษัตริย์​ ภาคใต้ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์ เป็นโครงการของคณะสงฆ์ ตั้งขึ้นโดย “สมเด็จพระพุฒาจารย์” อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และประธานสมัชชามหาคณิสสรภายใต้มติ

มหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ให้เงินอุดหนุนในการดำเนินการ มีลักษณะเป็นองค์กรอิสระ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ

จากปณิธานดังกล่าวของ “สมเด็จพระพุฒาจารย์”  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนงานพระศาสนา มีศูนย์ฯ ประจำภูมิภาคต่างๆ อีก 4 แห่ง คือ ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ภาคอีสาน จังหวัด ขอนแก่น และ อุบลราชธานี และศูนย์ฯ ประจำจังหวัด 13 แห่ง นอกจากนั้น ยังได้เปิดหน่วยงานพิเศษขึ้นมาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นพื้นที่เฉพาะ มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างออกไป ภายใต้ชื่อ “พระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้” เน้นให้พระสงฆ์ในพื้นที่ได้ทำงานในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เกิดความอบอุ่นใจ ที่มีพระสงฆ์อยู่ใกล้

หลังจากวัดสระเกศ ฯเกิด “วิกฤติการณ์เงินทอนวัด” ศูนย์ ฯแห่งนี้ถูกลดบทบาทลง แต่ศูนย์ต่าง ๆ ในภูมิภาคยังคงจับมือสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนทำงานร่วมกันอยู่

Leave a Reply