ทัวร์ลง !! “พระครูเล็ก” หลังคลิปเสียงคล้ายหลุดสู่สาธารณะ

วันที่ 28 พ.ย. 2564  ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่มีคลิปเสียงจากเว็บไซต์ alittlebuddha ดอทคอม ที่อ้างว่าเป็นเสียงคล้ายพระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทธิญาโณ) หรือพระครูเล็ก มีการออกเสียง “โว้ย” และเสียงไม่เหมือนพระปฏิบัติดีที่ท่านใช้คำพูดกัน อีกทั้งยังกล่าวเหยียดยาม สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งตนรับไม่ได้ ด้วยท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ของตนในสมัยที่บวชที่วัดบวรนิเวศ โดยพระครูเล็กระบุว่าสมเด็จพระวันรัตได้นัดพระครูเล็กเข้าไปพบและมีคำพูดว่า

เมื่อเห็นหน้าเรา ยังไม่ทันว่าอะไร ใส่เราเปรี้ยงเลย ว่าไม่ฟังผู้ใหญ่แล้วจะอยู่กันยังไง โอ้… ตีหน้าผากเราก่อนเลย เราก็หน้ามึน…. ตาย…ผู้ใหญ่ทำไมพูดอย่างนี้ ไม่ฟังความกันแล้วก็ใส่กันก่อนเลย ก็เสียหายสิโว้ยแบบนี้”

แล้วก็อ้างถึง บุคคล “พ” ที่เข้ามาแก้ปัญหาด้วยการถวายฎีกา จนเป็นผลมาสู่การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด อีกทั้งยังมีคำกล่าวจาบจ้าว สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ว่าได้พูดเท็จว่า “ไม่ทราบเรื่อง” ในกรณีที่มีชื่อแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด ตนพยายามฟังคลิปเสียงอยู่หลายรอบ ด้วยการออกเสียงที่สื่อถึงความขาดการเป็นสมณสารูปที่พระภิกษุโดยเฉพาะพระสงฆ์สายธรรมยุติ ที่ไม่ค่อยมี และอาจทำผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 กำหนดว่า “ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน” อีกทั้งยังผิดตามโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ที่กล่าวถึง “อนูปวาโท” หรือ “การไม่ว่าร้ายผู้อื่น” ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ การกล่าวหาบุคคลต่างๆ อาจเป็นชนวนสู่การทำสังฆเภท ซึ่งเป็นเรื่องของพระภิกษุโดยตรง เป็นกรรมที่หนักเป็นอนันตริยกรรม เมื่อตายจากโลกนี้ก็จะมีนรกอเวจี เป็นที่ไป เช่น พระเทวทัตได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัส ซึ่งเป็นพื้นฐานที่พระสงฆ์ระดับชั้นราชาคณะ ทุกๆ องค์ต่างรู้กันทั้งสิ้น

ดร.ณพลเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า คลิปเสียงคล้ายพระครูเล็ก ดังกล่าวตนเห็นว่าควรเร่งทำการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้มีการเสื่อมเสียถึงวงการคณะสงฆ์ ที่ขณะนี้เสื่อมเสียไปมากแล้ว ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานด้านความมั่งคง รวมถึงหน่วยงานด้านพระพุทธศาสนาควรเข้ามาตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เพื่อความโปร่งใสของทุกฝ่าย

ในขณะที่ก่อนหน้านี้ทั้งนักวิชาการชาวพุทธ,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และองค์กรชาวพุทธได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและวิพากณ์วิจารณ์คลิปเสียงคล้ายพระครูเล็กอย่างกว้างขวาง คล้ายกับดร.ณพลเดช มณีลังกา นี้ยังต่อเนื่อง บางคนฟ้องร้องดำเนินคดีเนื่องจาก เสียงในคลิปได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันสงฆ์และสถาบันหลักของชาติ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะต้องพิสูจน์ว่าเสียงที่หลุดออกมาสู่สาธารณะนี้เป็นเสียงพระครูเล็ก หรือ พระครูสุทธิญาณโสภณ จริงหรือไม่

Leave a Reply