สมเด็จพระสังฆราชตั้งพระพรหมบัณฑิต กก.สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”มจร”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ลงพระนามในประกาศที่ 1 / 2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิความว่า

Leave a Reply