“ลั่นกลอง” ประเทศไทย “เจ้าภาพ” จัดงานวิสาขบูชาโลก ตั้งเป้า 1,200 รูป/คนจาก 84 ประเทศ     

วันที่ 4 มีนาคม 2567 แหล่งข่าวจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 19 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2567 ภายใต้หัวข้อ “พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี”  โดยกำหนดวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 สถานที่จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 จัดงาน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

แหล่งข่าวดังคนเดิมกล่าวต่ออีกว่า อันนี้เป็นร่างคร่าว ๆ ที่กำหนดการไว้ที่ผ่านมาความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย มจร แล้ว  เดิมประเทศศรีลังกาจะขอร่วมจัดด้วย แต่เนื่องด้วยความไม่พร้อม ประเทศไทยจึงรับเป็นเจ้าภาพเหมือนเดิม ในฐานะประเทศไทย มี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภา มจร ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลกและประธานสมาคมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ กิจกรรมปีนี้เป็นครั้งที่ 19 สืบเนื่องจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 54 เมื่อ เดือนธันวาคม 2542 กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติหรือของโลก ตั้งแต่นั้นมา การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาจึงเกิดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ของยูเอ็นและสาขาในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี และประเทศไทยโดยคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม รัฐบาล องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งภาคประชาชน จึงได้จัดกิจกรรเพื่อเฉลิมฉลองในวันดังกล่าวทุกปีมิได้ขาดจนถึงปัจจุบัน

“สำหรับการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 19 ในปีนี้ คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก ซึ่งฐานะหนึ่งคือ ที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ  ได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2567 ณ มจร วังน้อยและที่ทำการยูเอ็น ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,200 รูป/คน จาก 84 ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนคณะสงฆ์ ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป เตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ซึ่งมีทั้งพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำประเทศ พระสงฆ์ และชาวพุทธจะเดินทางมาจากทั่วโลกมาร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าว..”

 

Leave a Reply