ดร.คุณหญิงสุดารัตน์ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเทพวัชรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ. ดร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ที่พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปริยัติกวี เป็น พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง ให้มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

วันนี้(22ก.พ.) ดร.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มสร้างไทย ในฐานะศิษย์เก่าดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มจร เข้าถวายมุทิตาสักการะพระเทพวัชรบัณฑิต ที่สำนักงานอธิการบดี มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าถวายมุทิตาสักการะด้วย

Leave a Reply