กมธ.ศาสนาฯสภาฯจัดสัมมนา “ความมั่นคงของพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง”ที่ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนาของคณะกรรมาธิการ เรื่อง “ความมั่นคงของพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง” ณ หอประชุมอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีประชาชนสนใจ จำนวนกว่า 600 คน

Leave a Reply