สัมผัสเสน่ห์ “วิถีถิ่น วิถีไทย”  วธ. ร่วม 25 จังหวัด เปิดยิ่งใหญ่ มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก “ดนตรี” สานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2566  วานนี้  ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี      นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก “ดนตรี” สานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ วัฒนธรรมจังหวัด 25 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก หน่วยงานในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว สื่อมวลชนและประชาชน เข้าร่วม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม  กล่าวว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้มีพื้นที่ ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติ ตามนโยบายส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนและท้องถิ่น สนับสนุนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านเทศกาลและประเพณี สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับศิลปินและชุมชน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านดนตรี) องค์การยูเนสโก

   นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า สำหรับภายในงานพบกับขบวนแห่วิถีวัฒนธรรมและขบวนแห่เบญจภาคี พิธีถวายผ้าหลวงพ่อโต การแสดงในพิธีเปิดงาน ชุด สุพรรณบุรีเมืองสร้างสรรค์ สานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม และมีอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ. 2539 และเปาวลี พรพิมล นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังแห่งเมืองสุพรรณบุรี ร่วมการแสดงในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และมีอาจารย์รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) ประจำปี พ.ศ. 2554 เข้าร่วมงาน นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยการสาธิตและจัดแสดงนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นิทรรศการศิลปินแห่งชาติ นิทรรศการ “ศิลป์สร้างสุขสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” นิทรรศการ “เส้นทาง 9 วัด” นิทรรศการ “เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก” ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 25 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก การแสดงดนตรีโซนงานเบญจภาคี ดนตรีสุพรรณ ได้แก่ กิจกรรมสร้างการรับรู้เมืองดนตรีสุพรรณบุรี และงานศิลปะ Street Art และการแสดง Music Craft & Folk Arts การแสดงจากสมาคมเพลงพื้นบ้าน และการแสดงโขน โดย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี การแสดงงิ้ว จากสมาคมอุปรากรจีน พร้อมกับการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม CPOT จาก 25 จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก ตลาดวัฒนธรรม ตลาดต้นไม้ ตลาดพระเครื่อง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านดนตรีและผลิตภัณฑ์ของดีบ้านฉันสุพรรณบุรี มีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ

เรื่องวรรณกรรมและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี ในวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2566 และกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร” วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น. ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร โดยการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ครั้งต่อไปจะจัดที่ภาคใต้ ภายใต้ชื่องาน “สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้ องค์ราชัน” ในวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply