กมธ.ศาสนาฯสภารุดรับฟังปัญหาวัด-ศิลปะเพชรบุรี หลังค้างคามานาน

วันที่ 22 กันยายน 2564 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และนายทองแดง เบ็ญจะปัก กรรมาธิการฯ เป็นตัวแทน นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาฯ ได้ร่วมประชุมกับพระครูวาทีวรวัฒน์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนา จ.เพชรบุรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ประชุมเพื่อและรับฟังปัญหาในมิติต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ทั้งประเด็นที่ดิน ประเด็นศิลปะโบราณ

ดร.เพชรวรรต กล่าวว่า ขณะนี้กรรมาธิการการศาสนาฯ เป็นช่องทางหนึ่งที่รับเรื่องหลังจากที่มีเรื่องร้องเรียน เพื่อทำตามอำนาจหน้าที่คือแสวงหาข้อเท็จจริง มีหลายครั้งต้องลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลในพื้นที่เพื่อนำกลับไปเสนอต่อคณะกรรมาธิการก่อนที่จะนำเสนอต่อสภาฯ ดังวันนี้ก็ได้เข้ามาแสวงหาข้อเท็จจริงที่ จ.เพชรบุรี และช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เข้ามาดูงานที่วัดเขาย้อย ที่มีประเด็นว่าพระนอนในถ้ำยังไม่ขึ้นโบราณสถานมาเป็นเวลานานแล้ว และช่วงเย็นวันนี้ก็เข้ามารับเรื่องร้องเรียนที่วัดเขาบันไดอิฐ ที่ประชาชนทั่วไปเรียกวัดหลวงพ่อแดง ยังมีประเด็นเรื่องการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งตนก็ได้รับเรื่องเพื่อนำเข้าสู่คณะกรรมาธิการก่อนที่จะเรียก อธิบดีกรมที่ดิน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาชี้แจงเพื่อหาทางออกต่อไป

Leave a Reply