คณะสงฆ์กาญจนบุรี “นำร่อง” ประชุมหมู่บ้านศีล 5 -อ.ป.ต.-วัดประชารัฐ สร้างสุข

วันที่ 6 ต.ค. 66 วานนี้ณ วัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 ประธานคณะกรรมการบริหารกลาง โครงการสร้าง “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามพร้อมพระสังฆาธิการ และข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยผู้ใหญ่บ้าน ไวยาวัจกร ภาคีเครือข่ายในเขตอำเภอท่ามะกา โดยมี พระครูวิบูลกาญจโนภาส เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา พระครูวิสาลกาญจนกิจ รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกานายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้อำนวยการร่วมประสานสนับสนุนการจัดประชุมพหุภาคี

การนี้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน, เลขานุการประธาน อ.ป.ก.ได้รับหมายจากสสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.)ให้เข้าร่วม เพื่อการเรียนรู้การประชุมและบรรยายการบูรณาการพหุภาคีสนับสนุนงานคณะสงฆ์ 6 ด้านกับส่งเสริมงานราชการ เพื่อพัฒนางานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) บูรณาการร่วมกันกับโครงการสร้างความปรองดองฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 งาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยหลัก 5 ส. และงานหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย

Leave a Reply