นักข่าวนราธิวาส ลงส.ส.เขต1 พรรคแผ่นดินธรรม

วันที่ 4 ก.ค.2562 วันแรกของการสมัคร ส.ส.ทั่วประเทศ นั้นปรากฏว่า น.ส.อมรรัตน์ เข็มขาว ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำหวัดนราธิวาส ได้ลงสมัครส.ส.นราธิวาสเขต 1 สังหวัดพรรคแผ่นดินธรรม ได้หมายเลข 19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศการสมัครตั้งแต่เช้าที่ผ่านมา พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงชิงชัยกันอย่างคึกคัก ต่างงัดกลยุทธต่างๆออกมาสู้กัน ทั้งการเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับบุคคลที่เป็นไอดอล ง่ายต่อการจำ เนื่องจากเบอร์ผู้สมัครในแต่ละจังหวัดต่างกันยากต่อการจำ

หันมาดูพรรคการเมืองที่ประจำจะนำศีลธรรม นำชาติอย่างพรรคแผ่นดินธรรม เพราะหากไม่มีศีลธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สติ ที่จะไปกำกับ ปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอที่เป็นการพัฒนาขั้นสุดยอดแห่งเทคโนโยลีแล้ว มนุษย์ตกเป็นทาสเอไออย่างแน่นอน

แต่เมื่อพิจารณานโยบายพรรคการเมืองต่างๆ แล้วส่วนใหญ่มุ่งแต่พัฒนาด้านวัตถุให้ความสำคัยกับเทคโนโยลีหรือเอไอกันทั้งนั้น ก็คงมีแต่พรรคพุทธอย่างพรรคแผ่นดินธรรมที่กล้าชู “ศีลธรรม นำชาติ”

ทีนี้ลงมาดูว่าผู้สมัครของพรรคแผ่นดินธรรมได้เบอร์อะไรกันบ้าง

เบอร์ 1 ในที่นี้ยกให้กับองค์ธรรมเอกายโนมัคโคคือ สติหรือสัมมาสติ ผู้สมัครที่ได้เบอร์นี้คือนายสมพร บุตตโลบล ผู้สมัครส.ส.อุดรธานี เขต 6 หลังจากสมัครได้เบอร์เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปสักการะศาลหลักเมือง

เบอร์ 4 ตรงกับหลักธรรมคือภาวนา 4 คือการพัฒนา 4 ด้านกายภาวนา สีลภาวนา ช่วยพัฒนาสังคม จิตภาวนาพัฒนาจิต และปัญญาภาวนาคือการพัฒนาปัญญา คือ นายปราโมทย์ ประธรรมสาร ผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร เขต 4

เบอร์ 5 ตรงกับเบญจศีลเบญจธรรม คือ นายณัฐสันต์ นันทวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร เขต 2 ดร.ทัศนีย์ สมิธ ผู้สมัคร ส.ส.พะเยา เขต 1

เบอร์ 8 ตรงกับทางสายกลางมรรคมีองค์ 8 คือ นายธนกฤต เลื่องปุ้ย ผู้สมัครส.ส.กำแพงเพชร เขต 1

เบอร์ 9 เก้าหน้า ตรงกับพุทธคุณ 9 ประการ คือนายบันเทิง สุวรรณมณี ผู้สมัครส.ส.สงขลา เขต 1

เบอร์ 10 ตรงกับทศพิธราชธรรมหรือศาสตร์พระราชา สรุปจำง่ายๆ คือ ขาดเติมให้เต็ม เต็มให้รู้จักพอ พอให้รู้จักแบ่ง แบ่งต้องเป็นธรรม คือนางธัญญาพร อาจสุรินทร์ ผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม

เบอร์ 14 คือ นายถวิล คมวงษา ผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3

ขณะที่จังหวัดขอนแก่มีผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคได้เบอร์ 20,21,22

นี้เป็นเพียงแค่ช่วงเช้าของการสมัครในวันที่ 4 ก.พ.2562นี้

Leave a Reply