ตรุษจีนไหว้! พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ เสริมมงคลวัดไผ่ล้อม

ตรุษจีนไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือไม้ตะเคียนใหญ่ที่สุดในโลก-ทำบุญบูชาองค์ไฉ่ซิงเอี๊ย พระปิดตา-ปลามหาลาภ เสริมมงคลความสุข สุขภาพแข็งแรง รวย โชคดี ที่วัดไผ่ล้อม

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ตรุษจีนปีนี้ วัดไผ่ล้อมขอเชิญญาติโยมคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีน ไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ ไม้ตะเคียนใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องเพราะพระโพธิสัตว์กวนอิมพระอวโลกิเตศวร หรือ เจ้าแม่กวนอิม มีความหมายว่าผู้ทรงพระคุณยิ่งที่เพ่งกระแสเสียงแห่งสัตว์โลก ในไตรภูมิในการโปรดสัตว์ ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ส่วนมากเจริญพระนามท่านว่า พระโพธิสัตว์กวนอิม

และที่สำคัญเจ้าแม่กวนอิมนับเป็นพระมหาโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่มีพระเมตตากรุณาต่อชาวโลกเป็นอย่างมาก ท่านมีความสำคัญ ในการโปรดสัตว์โลกเป็นอย่างยิ่ง ในพระไตรปิฎกนิกายจีนมหายาน ได้จารึกถึงบทบาทสำคัญของพระองค์ท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก พระองค์ ได้ทรงตั้งปณิธานไว้ว่า จะขอโปรดสัตว์โลกในไตรภูมิ เพื่อให้สัตว์โลกได้รับ พระเมตตากรุณามากที่สุด และในเมื่อสัตว์โลกยังโปรดไม่หมด พระองค์ก็ยังไม่มี พระทัยที่จะเสด็จเข้าสู่พุทธภูมิ เสด็จนิพพานเป็นพระพุทธเจ้า

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่มีพระเมตตา กรุณาเพียงใด บรรดาชาวพุทธศาสนิกชนชาวจีนและชาวไทย จึงมีจิตศรัทธาสักการะ บูชาต่อพระองค์เป็นอย่างมาก สำหรับความเป็นมา พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ ของวัดไผ่ล้อมนั้น เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือแกะจากไม้ตะเคียนโบราณใหญ่ที่สุดในโลกองค์นี้ ถวายโดยนพ.พิบูลย์เลาหทัย โรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งได้มีการค้นพบไม้ตะเคียนต้นใหญ่ จมอยู่ใต้แม่น้ำยมต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โดยได้ทำพิธีอัญเชิญขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 ด้วยเหตุที่นพ.พิบูลย์ มีความเลื่อมใสศรัทธาใน พระมงคลสิทธิการหรือหลวงพ่อพูล อัตตะรักโข จึงได้มีดำริสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ ประดิษฐานไว้ ณ วัดไผ่ล้อม เพื่อให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนประชาชนทั้งชาวไทย และชาวไทย เชื้อสายจีน และชาวต่างประเทศ ที่มีความเคารพศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กวน อิมพันมือได้เดินทางมาสักการบูชา ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญ กำลังใจ

โดยช่างที่แกะสลักองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือนี้คือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน นำโดย กำนันรัฐกานต์ จันทนู (กำนันอรรถ) กำนันต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ พร้อมทั้งกลุ่มชาวบ้าน ทำการแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก จากไม้ตะเคียน มีความสูง 632 เซนติเมตร มีมือ 1,262 มือ และ มีตา 1,000 ดวง ทั้งนี้ได้นำขึ้นมาประดิษฐาน ณวัดไผ่ล้อมเมื่อวันที่12 สิงหาคม2550 ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติซึ่งถือเป็นฤกษ์งามยามดีเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนตลอดไป และที่วัดไผ่ล้อมยังมี องค์เทพไฉ่ซิงเอี๊ย พร้อมทั้งเปิดให้บูชาผ้ายันต์พันคอมหามงคลองค์ไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งความ ร่ำรวย โชคลาภ มั่งคั่ง และที่สำคัญวันตรุษจีน ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ นับเป็นประเพณีนิยมของชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนทั่วโลก เป็นวันขึ้นปีใหม่ และในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ในโอกาสสำคัญดังกล่าวนี้ วัดไผ่ล้อม โดยกองทุนหลวงพ่อพูล เพื่อสาธารณสงเคราะห์ ขอเชิญทุกท่านทำบุญบูชามงคลที่ระลึกของขวัญวันตรุษจีน มงคลปีใหม่ของชาวจีน และคนไทยเชื้อสายจีน อาทิ พระปิดตามหาลาภ เหรียญปลามหาลาภ ผ้านยันต์ปลามหาลาภ และผ้ายันต์พันคอ “เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย” เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยโชคลาภ มั่งคั่ง มั่นคง เจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรงยั่งยืนตลอดกาล

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับผ้ายันต์พันคอ “เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย” มีขนาด 1 เมตร คูณ 1 เมตร ผลิตจากเนื้อผ้าไหมสเปนอย่างดี เนื้อผ้ายืดหยุ่น ศิลปะลักษณะทั้ง 4 มุม ประดิษฐาน “องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย” ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าของจีน ที่ให้คุณทางด้านเงินทอง และโชคลาภ สำหรับชาวจีนแล้ว ถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุด ในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ เนื่องจากเป็นเทพเจ้า ที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรก ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน นิยมบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้คุณในโชคลาภ ทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความสามัคคีปรองดองเกิดขึ้นในครอบครัว และทำให้สุขภาพแข็งแรง เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย มีลักษณะตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปหน้าสีดำ หนวดเครารุงรัง ถือแส้สีดำ สวมชุดนักรบ นั่งเสือเป็นพาหนะ มีทองแท่ง เงิน และเพชรนิลจินดาของมีค่ามากมาย เป็นการแสดงถึงความร่ำรวยและมีโชคลาภอย่างแท้จริง ส่วนตรงกลางของผืนผ้าและทั้ง 4 มุม จารึกอักษรศิลปะตัวอักษรมงคล 招财进宝 (เจาไฉ จิ้นเป่า) ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบรวมกันของอักษร 4 ตัวได้แก่ 招 อ่านว่า เจา แปลว่า กวักเรียก, ดึงดูด 财 อ่านว่า ไฉ แปลว่า สมบัติ, ทรัพย์สิน 进 อ่านว่า จิ้น แปลว่า เข้า, อยู่ข้างใน 宝 อ่านว่า เป่า แปลว่า สิ่งวิเศษ, เงินทอง การอ่านอักษรมงคลคำว่า招财进宝 (เจาไฉ จิ้นเป่า) จะอ่านจากขวาไปซ้ายคือ เรียงจากตัวอักษร 招 (เจา) + 财 (ไฉ) + 进 (จิ้น) และทั้งหมดนี้จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอักษรขนาดใหญ่ด้านบนเป็นคำว่า 宝 (เป่า) และเมื่อรวมทั้ง 4 ตัวเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นคำเต็มสมบูรณ์ว่า 招财进宝 (เจาไฉ จิ้นเป่า)

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า วลีมงคลคำนี้มาจากหนังสือโบราณชื่อ เจี้ยงซังเจิน (降桑真)เขียนโดย หลิวถังชิน (刘唐卿) ในสมัยราชวงศ์หยวน ในตอนที่สองมีบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่า “กวักเงินกวักทองบรรลุสู่ศุภมงคล ทุกบ้านทุกครัวเรือนไร้กังวล เปี่ยมผาสุก…” และด้วยข้อความที่น่าประทับใจและมีความหมายอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ต่อมาได้แพร่หลายจนกลายมาเป็น “วลีมงคล” และค่อย ๆ ถูกนำไปพัฒนาจนกลายมาเป็น “ตัวอักษรศิลปะ”คำว่า เจาไฉ จิ้นเป่า (กวักเงินกวักทอง)ในที่สุดส่วนด้านล่างปลายสุดมุมซ้ายของผ้ายันต์พันคอ”เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย” จารึกคำว่า “วัดไผ่ล้อม”เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนด้านล่างปลายสุดมุมขวาจารึกอักษรไทยคำว่า “หลวงพี่น้ำฝน” ส่วนศิลปะลักษณะภายในกรอบ 4 เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมด ที่ปูพื้นด้วยลวดลายศิลปะจีน หลากหลายสีสันงดงามตามแบบศิลปะดั่งเดิมแต่มีความเป็นอมตะที่ทันสมัยตลอดกาล แฝงไว้ด้วยนัยยะแห่งความเป็นสิริมงคล ตามคติความเชื่อว่าของชาวจีน เพื่อเป็นหลักชัยในการดำรงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขสมหวัง ร่ำรวยโชคลาภตลอดกาลตลอดไป สอบถามรายละเอียดทำบุญบูชาได้ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม Facebook : @watpailom.np โทร. 085-4156464, 061-7826456

Leave a Reply