“เพชรวรรต-นิยม” มาแล้ว!! เดินหน้า ช่วยงานคณะสงฆ์ต่อ!!

วันที่ 11 ก.พ. 67  เมื่อเร็ว ๆ นี้  นางเทียบจุฑา ขาวขำ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนาม แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการศาสนาจำนวน 10 ท่าน อาทิ นายทองแดง เบ็ญจะปัก นายองอาจ ธรรมนิทา นายอุทัย มณี เป็นต้น เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านการศาสนา แก่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการศาสนา ซึ่งในยุครัฐบาลที่ผ่านมาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการศาสนา สร้างผลงานเป็นที่พอใจให้กับคณะสงฆ์และชาวพุทธเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับคณะสงฆ์โดยเฉพาะ ปัญหาที่ดินวัด สำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ การแก้ปัญหาเดินนิตยภัตที่ล้าช้า หรือแม้กระทั้งเงินอุดหนุนใน พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ที่เป็นไปด้วยความล่าช้า

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาด้านการศาสนา  ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร  กล่าวว่า ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้ว คณะกรรมาธิการ ศิลปะและวัฒนธรรม ชุดนี้มี นางเทียบจุฑา ขาวขำ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ จากพรรคเพื่อไทย ทำงานร่วมกันได้ด้วยความราบรื่น ตนเองได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาด้านการศาสนา โดยมี  นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ จากพรรคเพื่อไทย เช่นกันเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ ตนเอง ทำงานสไตร์เดิมคือ รับเรื่องร้องเรียนจากพระภิกษุสงฆ์ทุกเรื่อง พร้อมลงพื้นที่ไปตรวจข้อเท็จริง  มี ดร.นิยม เวชกามา มาร่วมเสริมทีมทำงานด้วย

 “ปัญหาของคณะสงฆ์ยุคนี้มีมาก แต่คณะสงฆ์ท่านไม่มีฆราวาสคอยช่วยเหลือ ปัญหาคณะสงฆ์จึงสะสมหมักหมมไว้นาน โดยเฉพาะปัญหาที่ดินวัด บางวัดตั้งมาแล้วเป็น 100 ปียังไม่มีโฉนด บางวัดหน่อยงานรัฐประกาศทับซ้อน เพราะวัดไม่เคยร้องขอออกโฉนด จึงอยากบอกกับพระคุณเจ้าและชาวพุทธว่า หากมีปัญหาด้านกฎหมายหรือมีปัญหาอะไร คณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ยินดีรับใช้ และพร้อมจะลงไปในพื้นที่เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริง  ขอให้พระสงฆ์และชาวพุทธสบายใจได้ อย่างเช่นสัปดาห์หน้า คณะอนุกรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันหาทางออก หาแนวทางการขออนุญาตออกดโฉนดที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ดอยปุย และการก่อสร้างทางเท้าขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รวมทั้งที่พักสงฆ์พุทธธรรมหนองฮ่อ ต.ช่างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ด้วย..”

 

Leave a Reply