“มุสลิม 3 จังหวัดใต้” ระดมพลขับไล่ ผอ.อนุบาลปัตตานี เหตุ “ห้ามนักเรียนหญิงสวมฮิญาบเข้าในโรงเรียน”

 

วันที่  23  พ.ค. 65  วันนี้ในไลน์กลุ่มชาวพุทธหลายกลุ่มได้มีการแชร์คำเชิญชวนของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ความว่า ขอเรียนเชิญ พี่น้องมุสลิมไทย ในพื้นที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ทั่งที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนมุสลิมโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เเละประชาชนทั่วไป  ที่รักความสันติรักในการอยู่ร่วมกันภายใต้กติกาบ้านเมืองอย่างเท่าเทียมกัน เเละ ที่สำคัญ บ่าวของอัลเลาะฮทุกคนที่รักในศาสนาของอัลเลาะฮ

มาร่วมกัน ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อดำเนินการ ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้ เพื่อให้ ดำเนินการ นำผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ไปอยู่ในที่ชอบ ๆ ของเขา

เพราะเหตุที่ ผอ. โรงเรียนอนุบาลปัตตานีเเสดงพฤติกรรมไม่ชอบการอยู่ร่วมกับนักเรียนมุสลิมที่สวมฮิญาบ เข้ามาเรียนหนังสือในโรงเรียน

ทั้ง ๆ ที่ กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระเบียบการเเต่งกายของนักเรียนก็ระบุชัดเจนว่า นักเรียนมุสลิมหญิงสามารถสวมฮิญาบ เเละนักเรียนมุสลิมชายสามารถสวมกางเกงขายาวเข้ามาเรียนในโรงเรียนได้

อีกทั้งศาลปกครองยะลา ก็มีคำพิพากษาชัดเจนเเล้วว่า กฎของโรงเรียนที่ห้ามมิให้นักเรียนมุสลิมเเต่งชุดนักเรียนเเบบคลุมฮิญาบนั้น เป็นการออกกฎออกคำสั่งที่ ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรม มาตรา 31   เด็กนักเรียนมุสลิมย่อมมีสิทธิเเต่งชุดนักเรียนเเบบชุดฮิญาบได้ตามสิทธิ

เเต่ล่าสุดทาง ผอ.โรงเรียนอนุบาลปัตตานีก็ยังออกหนังสือที่ระบุห้ามมิให้นักเรียนมุสลิมคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองครั้งเเรก เเต่งชุดนักเรียนเเบบสวมฮิญาบเข้ามาในโรงเรียน

ดังนั้นเมื่อ พฤติกรรมของ ผอ. โรงเรียนเเห่งนี้ ซึ่งอยู่ท่ามกลางสังคมมุสลิมเเละพุทธที่อาศัยอยู่ร่วมกันเเบบพหุวัฒนธรรมที่ยอมรับความเเตกต่างเเต่ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยต่างให้เกียรติการปฏิบัติศาสนกิจของกันเเละกันเสมอมา

ไม่สามารถยอมรับในการเเต่งกายตามหลักการศาสนาที่เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองรองรับได้

จึงจำเป็นที่พี่น้องมุสลิมไทยมาลายู ต้องขับไล่ให้ ผอ.ท่านนี้ไปอยู่ ในที่ชอบของตน

จึงขอให้พี่น้องมุสลิมมาลายูทั้งหลายลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิในความเป็นพลเมืองไทยของท่าน ปกป้องเกียรติของลูกหลานขอองท่าน ปกป้องศาสนาของอัลเลาะฮ

โดยการขานรับคำเรียกร้องของประธานศูนย์พิทักษ์ธรรม นายสายัณห์ สุขจันทร์  ขอให้ท่านมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกันโดยไม่เเบ่งกลุ่มเเบ่งพวกใด ๆ  ในวันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 13.30น.   ณ. ห้องประชุม มัสยิดกลางปัตตานี

ภาพ : สำนักข่าวอิศรา

Leave a Reply