ประกาศแต่งตั้ง “รก.เจ้าอาวาสวัดใหม่ (ยายแป้น)”

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส ป.ธ.6) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ (ยายแป้น) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดใหม่ (ยายแป้น)”

สำหรับพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์หรือ “พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส” ชาติภูมิเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระนักวิชาการชื่อดังและดาวรุ่งในวงการคณะสงฆ์ไทยมีผลงานมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ (IBSC)และผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Leave a Reply