ผู้นำพุทธศาสนานานาชาติ13 ประเทศร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ มณฑลท้องสนามหลวง

   

     วันนี้ตลอดทั้งวัน พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นคณะทำงานรับรอง/ต้อนรับประมุขสงฆ์ พระสงฆ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือศาสนา และผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เวลา ๒๒ – ๐๐.๓๐ น. โดยมีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยช่วยดูแลต้อนรับประมุขสงฆ์ ๑๓ ประเทศ
โอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปสำคัญของแต่ละประเทศ และร่วมสวดมนต์ข้ามปีโดยทั่วกัน ณ พุทธฑลท้องสนามหลวง

ภาพข้อมูล : Deputy Rector Phrasophonvachirabhorn

Leave a Reply