ทีมพระธรรมจาริกห่มดอยเข้ากรุงประชุมร่วมพม.

วันที่ 25 ธ.ค.2561 พระดร.อรุณเมธี พุทธิภัทโท หนึ่งในทีมงานธรรมะห่มดอย ตามโครงการพระธรรมจาริกสัญจร นำธรรมะห่มดอย เปิดเผยว่า คณะพระธรรมจาริกได้เข้าร่วมประชุมมูลนิธิ​เผยแพร่​พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์​ฯ​ ที่​กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ​ กระทรวง​การพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​ เพื่อขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนบนพื้นที่สูงแก่คณะพระธรรมจาริก

 

Leave a Reply