ดร.มหานิยมเดินหน้าสอบต่อปมพศ.จ้าง”พงศ์พร”เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายต่อ

วันที่ 21 กันยายน 2565 ที่รัฐสภาดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ในฐานะเลขานุการคณะ กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริการงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่พร้อมด้วย ส.ส.นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และ ดร.เพชรวรรค วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติ ในฐานะรองประธานคณะกมธ.ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสนอจ้าง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่อไปในทางไม่สุจริต จากนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และ นายอรรณพ บุญสว่างว่า

เมื่อได้รับเรื่องแล้วนั้นก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมาธิการฯตรวจสอบว่าการจ้าง พ.ต.ท.พงศ์พร ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งกำลังถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการจ้างที่เหมาะสมกับเงินเดือน เดือนละกว่า 50,000 บาทหรือไม่

ดร.นิยม กล่าวด้วยว่า คณะกรรมาธิการฯจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงถึงการจ้างงาน พ.ต.ท.พงศ์พร กว่า 3 ปี ที่จะสิ้นลงในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 นี้ และกำลังที่จะจ้างให้ทำงานต่อไปว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนจากทางหน่วยงานที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แม้ว่าล่าสุดจะมีเอกสารจากกรมบัญชีกลางแจ้งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุไม่เห็นด้วยแล้วก็ตาม

Leave a Reply