พระเทพสิทธิวิมล ชื่นชม “หลวงพ่ออิฎฐ์” เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ ในขณะที่ปลัดมหาดไทยยกย่องว่าเป็น “พระนักสังคมสงเคราะห์”    

 วันที่ 21 ก.ย. 65  เวลา 13.30 น. ณ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและผู้บริหารระดับสูงจังหวัดสมุทรสงครามเดินทางไปร่วมพิธีรับคำสั่งแต่งตั้ง “พระครูโสภิตวิริยาภรณ์” หรือ “หลวงพ่ออิฎฐ์” ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะอำเภออัมพวา”  โดยมีพระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการมอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอ

พระเทพสิทธิวิมล  เจ้าคณะภาค 15 กล่าวตอนหนึ่งว่า  พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเป็นอย่างมาก เพราะท่านช่วยเหลือคณะสงฆ์และประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง แม้งานของเจ้าคณะภาคปัจจุบันหลายครั้งก็ได้พระครูโสภิตวิริยาภรณ์เป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือหาสิ่งของและปัจจัยในการการช่วยเหลือประชาชน ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเป็นตำแหน่งสำคัญของคณะสงฆ์ เจ้าคณะภาคต้องเสนอให้เจ้าคณะหนใหญ่ ณ ที่นี้คือ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเห็นชอบก่อน แล้วเจ้าคณะภาคจึงจะแต่งตั้งให้ได้ ซึ่งในการปกครองคณะสงฆ์เจ้าคณะหนกลางเน้นอยู่เสมอว่าให้คณะสงฆ์มีความสามัคคีและมีความปรองดองต่อกัน บทบาทเหล่านี้เจ้าคณะอำเภอในฐานะเจ้าคณะปกครองในพื้นที่ต้องหมั่นใส่ใจและทำให้เกิดขึ้นภายในเขตปกครองของตนเอง

“พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เป็นผู้มีบารมี อาตมาเป็นเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะภาค ไม่เคยมีปลัดกระทรวงมาอ่านตราตั้งให้แบบนี้ วันนี้ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ ถือว่าเป็นศิษย์เอก เป็นคนวัด มาอ่านตราตั้งให้จึงบอกว่า มีบารมี มีบุญ เพราะการที่ท่านพระครูช่วยเหลือคณะสงฆ์ ช่วยเหลือชาวบ้านและภาครัฐมามาก จึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภออัมพวา จึงเหมาะสมกับพระครูโสภิตวิริยาภรณ์เป็นอย่างยิ่งแล้ว..”

ในขณะที่นายสุทธ์พงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า ท่านพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ หรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่ออิฎฐ์ ท่านเป็นนักสังคมสงเคราะห์ นอกจากช่วยเหลือกิจการงานของคณะสงฆ์แล้ว ตอนนี้ระดับจังหวัดท่านได้เมตตาให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือคนยากจนที่ขาดที่พึ่ง “ซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการที่ช่วยเหลือคนยากจนที่พึ่งตนเองไม่ได้  ทั้งการสร้างบ้าน ช่วยเหลื ผู้ป่วยติดเตียง หรือแม้กระทั้งผู้ต้องการความช่วยเหลืออื่น ๆ  ด้วย ท่านพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ จึงแบบอย่างที่ดีของพระสงฆ์ในการเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน..”

ต่อจากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่านตราตั้งฐานานุกรมของพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ จำนวน 4 รูป โดยมีพระครูโสภิตวิริยาภรณ์เป็นผู้มอบตราตั้ง เป็นอันเสร็จพิธี..

 

Leave a Reply