พระมหาเถระเมียนมามอบสิ่งของ ให้กำลังใจคณะบาทหลวงสู้ภัยโควิด-19

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 พระ ดร.อชิน ญาณิสสระ อธิการบดีสถาบันสีตะกูนานาชาติ ประเทศเมียนมา ได้เดินทางไปให้กำลังใจกับคณะบาทหลวงที่โบสถ์คริสต์แห่งหนึ่ง พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำมัน และเงินสดจำนวน 310,000 บาท ในท่ามกลางวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ท่านยังได้เดินทางไปบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้แก่สำนักสงฆ์และสำนักแม่ชีอีกหลายแห่ง รวมถึงอุบาสกอุบาสิกา และประชาชนผู้ยากไร้อีกเป็นจำนวนมาก

Cr.เพจ Sunthorn Utaithum

Leave a Reply