หลักสูตรสันติศึกษา “ม.สงฆ์มจร” ขอเป็นส่วนหนึ่ง มอบสันติสุขแก่สังคมไทยสู้ภัยโควิด-19

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุูธยา พร้อมด้วยครอบครัวสันติศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ชนบทและโรงพยาบางส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นจำนวนเงินกว่า 500,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่การป้องกันและรักษาไวรัสโควิด-19

“พร้อมกันนี้ นิสิตได้ผนึกกำลังทำงานเป็นนักจิตอาสา และร่วมกันจัดทำอาหารแก่หมอและพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ที่นิสิตได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ อีกทั้งช่วยกันระดมทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือสังคมอย้างเต็มกำลัง” พระมหาหรรษา กล่าวและว่า

หลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬาฯ เชื่อมั่นว่า ภายใต้การอุทิศกายใจทำงานรับใช้ประเทศชาติอย่างหนักหน่วงของบุคลากรทางการแพทย์ จะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะกลับคืนสู่สันติสุขของประเทศชาติโดยเร็ววัน

Leave a Reply