ที่ปรึกษารัฐมนตรี ฯ ประชุมร่วมสำนักงานพุทธฯ เร่งงาน ร.ร.พระปริยัติธรรม -พระคิลานุปัฎฐาก -Smart Card ป้องกันพระปลอม!!

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 วานนี้ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ดร.ลีลาวดี วัชโรบล และนายบดินทร์ วัชโรบล ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสันกนายกรัฐมนตรี (พวงเพ็ชร ชุนละเอียด) ได้ประชุมติดตามวาระเร่งด่วน เพื่อทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน จึงได้เร่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำงานเชิงรุกในด้าน การพัฒนาโรงเรียน สังกัดพระปริยัติธรรม การพัฒนา Smart Card เพื่อป้องกันพระปลอม และการทำโครงการ First Care ในการดูแลพระภิกษุอาพาธ พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply