สงฆ์นานาชาติเจริญพุทธมนต์บท “รัตนสูตร”ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา

         เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้บริหารวัดพระศรีมหาโพธิพุทธคยา (BTMC) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ขอให้มีการสวดมนต์และประชุมร่วมกับวัดนานาชาติเตรียมรับสถานการณ์อัน การระบาดของ COVID-19 ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้มาแสวงบุญจากประเทศต่างๆ ณ โพธิมณฑล ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

       โดยได้มอบหมายให้ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นต้นเสียงสวดพระพุทธมนต์บทสำคัญ ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์และพระมหาเจดีย์ โดยมีชาติที่เข้าร่วม อาทิ อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย ทิเบต เวียดนาม กัมพูชา ลาว ภูฎาน และชาติตะวันตก

     ทั้งนี้มีการจัดที่นั่งห่างกัน 1 เมตร เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่า ไม่ตื่นกลัวด้วยสติแต่ไม่ประมาทต่อโรคระบาด รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวพุทธในการต่อสู้กับโรคนี้

      ด้วยอานุภาพที่คณะสงฆ์จากทั่วโลกร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพุทธ ขอจงเป็นพลังแก่พุทธบริษัทชาวไทยและพุทธบริษัททั่วโลก ให้พ้นภัยจากโรคระบาด ปราศจากความเร่าร้อนใจ สวัสดีมีความปลอดภัยในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ…

************

Leave a Reply