แถลงการณ์สำนักนายกฯ เรื่องการเลือกตั้งทั่วไป

วันที่ 23 ม.ค.2562 หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แล้วต่อมาได้มีแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปความว่า

 

 

 

 

Leave a Reply