แกนนำแผ่นดินธรรมช่วยป.ธ.9ผู้สมัครชัยนาทหาเสียง


วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายพลากร เทศนำ เลขาธิการพรรคแผ่นดินธรรม เปิดเผยว่า ได้กับนายกรณ์ มีดี หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม ลงพื้นที่พบปะประชาชนในตลาดเทศบาลอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ช่วยผู้สมัครพรรคแผ่นดินธรรม ดร.ณวพงศ์ธร (เหลา)นิติภูวนนท์ เขต 2 หมายเลข 22 ได้รับการตอบรับจากพี่น้องอย่างอบอุ่น
“เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา ดร.ณวพงศ์ธร ได้ทุ่มเทและอุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามากมายและยาวนาน นับเป็นบุคลากรที่สำคัญของพรรคแผ่นดินธรรม ท่านเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยคหนึ่งในสองของพรรคแผ่นดินธรรม จึงขอเชิญพี่น้องชาวพุทธได้ช่วยกันสนับสนุนและให้โอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและที่สำคัญเป็นคนดีของสังคมได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาด้วย” เลขาธิการพรรคแผ่นดินธรรม ระบุ

ดร.ณวพงศ์ธร ระบุว่า ประชาธิปไตย ที่จับต้องได้ ประชาธิปไตย ที่กินอิ่ม นอนอุ่น ประชาธิปไตย ที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาธิปไตย ที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และการกระทำที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น ประชาธิปไตย ที่มีพระพุทธศาสนา เป็นรากฐานทางวัฒนธรรม ประชาธิปไตย ลักษณะนี้ประชาชนต้องร่วมกันออกแบบ ด้วยปลายปากกาของตนเอง

“อดีต…เมื่อครั้งเรียกร้องศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ผมได้ไปปราศรัยที่หน้ารัฐสภา (ด้านนอก) เพื่อขอให้ผู้มีอำนาจรัฐ บรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
แต่ได้รับการปฏิเสธจากผู้มีอำนาจรัฐ ซึ่งอยู่ในสภา วันนี้..ผมจึงออกปราศรัยไปตามท้องถนน ตรอก ซอก ซอย ขอบอกบุญพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธ ขอเพียงคนละ 1 คะแนนเสียง ร่วมสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ไม่ถูกทำร้าย วัดวาอารามไม่ถูกทำลาย” ดร.ณวพงศ์ธร กล่าวและว่า

วันที่ 24 มีนา โปรดกา เบอร์ 22 เลือก..ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชัยนาท เขต 2 ตนจะไปปราศรัยในสภา เป็นปากเสียงให้พระสงฆ์
เป็นปากเสียงให้วัด เป็นปากเสียงให้พระพุทธศาสนา ออกกฎหมายอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา บัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา

Leave a Reply