‘เพจ คปต.ส่วนหน้า’โพสต์พระไทยเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ได้โพสต์ข้อความว่า พระภิกษุสงฆ์ไทยได้รับนิมนต์จาก ‘ ซูฮาอิล โมฮัมหมัด อัล ซารูนี’ นักธุรกิจและนักสะสมรถชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ซึ่งเป็นบุตรชายของ ‘โมฮัมหมัด อับดุล การีม อัล ซารูนี’ เพื่อไปสนทนาธรรมยังบ้านพักของเขาในนครดูไบ โดยท่าน ‘อัลซารูนี’ เป็นประธานมูลนิธิอัลซารูนี และประธานบริหารกลุ่มบริษัทในเครือเอมิเรสต์ เขามีชื่อเสียงหลังได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊ค ในฐานะผู้ที่มีรถสะสมมากที่สุดในโลก

‘ซูฮาอิล โมฮัมหมัด อัล ซารูนี’ ได้มีปฏิสันถารกับคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ด้วยการกล่าวชื่นชมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า คำสอนของพระองค์มุ่งสอนให้มนุษย์หลีกเลี่ยงจากการใช้ความรุนแรง

คณะสงฆ์ได้ตอบข้อซักถามของ ‘ อัลซารูนี’ ถึงข้อสงสัยว่าทำไมพระสงฆ์จึงต้องสวมจีวรสีส้มและโกนหัวว่า จริงๆ แล้ว สีของจีวรที่พระสงฆ์สวมคือ “สีกรัก” โดยมีประวัติย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อ 2,600 ปีก่อน เนื่องจากเป็นสีที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติในยุคนั้น มีการใช้สืบต่อกันมาในหมู่ภิกษุสงฆ์ฝ่ายเถรวาททั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแตกต่างจากภิกษุฝ่ายวัชรยานที่นิยมสีน้ำตาลแดง จีวรของพระสงฆ์เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเรียบง่าย และการไม่ยึดติดกับทางโลก

คณะสงฆ์ได้ถวายของหวานและของที่ระลึกให้กับ ‘ อัลซารูนี’ อันเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความรักและการให้เกียรติด้วย ‘ซูฮาอิล โมฮัมหมัด อัล ซารูนี’ ได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ที่รับอาราธนาเขาและกล่าวย้ำว่า ความเรียบง่ายและความสำรวมของเหล่าพระภิกษุ สร้างความประทับใจให้กับเขาเป็นอย่างมากและกล่าวปิดท้ายว่า พระพุทธศาสนามีคุณูปการต่อโลกใบนี้ ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับมวลมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตัวเขาเองตระหนักเป็นอย่างดีว่า พระพุทธศาสนาเป็นกลจักรสำคัญ ที่ส่งเสริมความรักและสันติภาพให้กับโลกใบนี้

Leave a Reply