ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์นำคณะทำบุญตักบาตรผู้เข้ารับอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 26

724 Views

วันที่ 27 พ.ค.2563 เวลา 06.30 น.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด นายอำเภอเขาค้อ สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ และหน่วยงานราชการ เดินทางมาทำบุญตักบาตรในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการอบรมเดินรับบิณฑบาต ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวว่า โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ได้เดินทางเข้ามายังศูนย์พัฒนาศาสนาศาสนาแคมป์สน ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม และได้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานจนถึงวันที่ 15 เมษายน ในแผนการแรกก็จะต้องเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย-เนปาล แต่เนิ่องจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้ก็ได้ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยและแจ้งไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมยังคงต้องอยู่ที่ศูนย์พัฒนาต่อจนถึงวันที่ 30 เมษายน และได้ปรับเปลี่ยนการอบรมเป็นภาควิชาการ ซึ่งก็ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยและจากทางจังหวัดให้ดำเนินการฝึกอบรมต่อเนื่อง ต่อมาทางรัฐบาล ยังคง พ. ร. ก. ฉุกเฉินต่ออีก 1 เดือน

ดังนั้น ทางโครงการจึงได้ขอขยายเวลาการอยู่ฝึกอบรมของพระธรรมทูตไปจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติในการดังกล่าว ขณะทึ่การฝึกอบรม ได้ดำเนินการในด้านวิชาการระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนด้านวิชาการจนสิ้นสุดโครงการตามกำหนดการ ทั้งนี้ ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ทางส่วนราขการทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการช่วยเหลือโครงการนี้ ให้คำแนะนำวิธีการป้องกันไวรัสตามระบบที่ทางราชการกำหนด และอนุโมทนาอย่างยิ่งต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เดินทางมาบำเพ็ญกุศลกับพระธรรมทูตในวันนี้ และหลังจากนี้ไป พระธรรมทูตก็จะทยอยแยกย้ายเดินทางกลับวัดของตนโดยจะยังไม่มีการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยรักษาระยะห่างไว้ตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ด้านนายสืบศักดิ์ กล่าวว่า ในช่วงที่การแพร่ระบาดไวรัสโควิด กำลังเกิดชึ้นช่วงแรกๆ ก็ได้รับรายงานว่า ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนแห่งนี้มีพระสงฆ์มาอยู่รวมกันจำนวนมาก ซึ่งทุกฝ่ายก็เป็นห่วง จึงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาถวายคำแนะนำและอำนวยความสะดวกในทุกด้าน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี ขณะที่พระธรรมทูตที่อยู่ในพื้นที่ก็ดำเนินการตามที่ทางสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทำให้การฝึกอบรมดำเนินมาจนสำเร็จลุล่วงโดยที่ไม่มีเหตุการณ์การติดเชื้อไวรัส ณ สถานที่นี้ และวันนี้ทราบว่า เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมจึงถือโอกาสมากราบนมัสการและร่วมทำบุญตักบาตรกับพระธรรมทูตดังกล่าว เมื่อได้มาเห็นการจัดระบบการคัดกรองและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วก็เป็นที่น่าชื่นชม นอกจากนี้ การที่มีพระสงฆ์มาปฏิบัติธรรมที่พื้นที่จังหวัดจำนวนมากเช่นนี้ ก็ยิ่งเป็นบุญกุศลของชาวเพชรบูรณ์ที่ได้มีโอกาสทำบุญสร้างความดีเสริมบุญบารมีแก่ตน และหวังว่า พระธรรมทูตทุกรูปจะได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายกว้างไกลไปทั่วโลกต่อไป

Leave a Reply