“สมเด็จธงชัย”ปธ.ทอดผ้าป่าการศึกษาเกาะสมุย หนุนปลูกผักกินเองแนว”เศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2563 เวลา 13.00น. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และ ประธานสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษา สร้างหอพักและอาคารเรียนให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเดินทางถึงได้มีพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค16 ประธานคณะกรรมกรรบริหารวิทยาลัย ฝ่ายคณะสงฆ์ถวายรายงานความก้าวหน้าในการสอนธรรมะแก่นักศึกษาของวิทยาลัย โดยในงานดังกล่าวมีพระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสาโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย(มปท.) ผู้ร่วมก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณและผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นายสุพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรครวมพลังประชาชาติไทย นายวิทยา แก้วภราดัย อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช และ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย. การค้าระหว่างประเทศ ร่วมในงานดังกล่าวด้วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปี 2559 จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส..ตามแนวทางคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาส คือ สอนให้นักศึกษาปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจังทุกวัน ควบคู่ไปกับการสอนวิชาชีพ โดยเน้นภาคปฏิบัติเพื่อความเป็น “มืออาชีพ” อย่างแท้จริง เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษามาจากทุกภาคของประเทศ โดยทุกคนจะพักอยู่ในหอพักของวิทยาลัยฯ มีการทำวัตรเช้า-เย็น นั่งสมาธิ และฟังธรรมทุกวัน โดยมีพระคุณเจ้าจากวัดธารน้ำไหล ( สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จำนวน 5 รูป จำพรรษาอยู่ในสำนักสงฆ์ภายในวิทยาลัย ทำหน้าที่สอนธรรมะแก่นักศึกษาวิทยาลัยจัดเลี้ยงอาหารฟรีทุกวันและไม่เก็บค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น “กินอยู่ฟรี-เรียนฟรี” ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษายากจน จากทั่วประเทศที่ต้องการเข้าศึกษา

จุดเด่นของวิทยาลัย คือ การสอนภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดยมีครูเจ้าของภาษา ให้นักศึกษาทุกคนมีขีดความสามารถ ในการใช้ภาษา อย่างคล่องแคล่วชำนาญ อาจารย์ที่สอนวิชาชีพต่าง ๆ เป็น GM, Chef และหัวหน้างานที่เป็นมืออาชีพ จากสถานประกอบการต่าง ๆ 21 แห่ง นักศึกษาและอาจารย์ยึดมั่นและปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการทำนา ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ผลิตอาหาร เพื่อการบริโภคภายในวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในวิทยาลัย มาจากการบริจาคของผู้มีจิตเมตตา

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทอดผ้าป่าแล้วนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ได้กล่าวขอบคุณบรรดาเจ้าภาพทุกคณะที่ถวายพุ่มผ้าป่า และประชาชนที่มาร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply