โยมใส่บาตรหน้ากาก ช่วยพระเณรเมืองกรุงผจญธุลีภัย

วันที่ 31 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระภิกษุ สามเณร ที่จำอยู่ตามวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก็ประสบธุลีภัยเช่นเดียวกับญาติโยม ทั้งนี้เฟซบุ๊กศูนย์เผยแผ่ธรรม ฝั่งอันดามันได้แจ้งว่า รูปใดที่ยังไม่มีหน้ากากกันสามารถรับได้ที่วัดราชาธิวาส พร้อมกันนี้ก็ได้มีญาติโยมใส่บาตรหน้ากากเพราะเป็นห่วงสุขภาพ

Leave a Reply