บิ๊กแดง..ลงใต้ชื่นชมปราบปรามยาเสพติด


เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.61 เวลา 16.30 น. ณ กองบัญชาการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมประชุมติดตามงานตามนโยบายข้อสั่งการ และมอบของขวัญปีใหม่เป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัตตานี และสงขลา ตลอดจนผู้บังคับหน่วยในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

ภายหลังการประชุม พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้แถลงว่า  ” การลงมาในครั้งนี้ ประการแรก มาชมเชยการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ และประการที่ 2 มาติดตามงานตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งเรื่อง การปราบปรามยาเสพติด และสินค้าการเกษตรที่ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย และในวันนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกที่ได้เชิญตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และหัวหน้านายด่านศุลกากรในเขตพื้นที่ 3 จชต.มาร่วมประชุมด้วยเพื่อจะได้รับทราบนโยบายในการทำงาน..”

เมื่อถามถึงสถานการณ์ในพื้นที่ ณ ขณะนี้โดยรวมดีขึ้นมาก ประชาชนมีความเข้าใจ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้ง ทหาร ตำรวจ อส. ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน มีการร่วมมือกันปฏิบัติงานในเชิงรุก ตนได้ย้ำเสมอว่าการดำเนินการจะต้องเดินหน้าทั้งในเชิงยุทธการควบคู่การพัฒนาเสมอ และขยายผลไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อทำทุกอย่างให้ประชาชนมีความสุข ทำมาหากินได้ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจ ร่วมมือกันทั้งกระทรวงมหาดไทย และกลาโหม เชื่อว่าถ้าประชาชนอยู่กันอย่างเป็นสุขก็คงไม่อยากให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการก่อเหตุได้ และในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงก็ได้เน้นย้ำการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจ 8 เมืองหลักเป็นพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้เฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลอย่างมีความสุข พร้อมเชื่อมั่นการร่วมกันบูรณาการการทำงานของทุกฝ่ายในพื้นที่

อีกเรื่องที่สำคัญ นั่นคือ เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ” ตนเองพอใจกับการทำงานในขณะนี้มาก ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันในระดับเจ้าหน้าที่โดยแม่ทัพภาคที่ 3 และแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีการประสานการทำงานกันอย่างเข้มแข็ง ผลงานในรอบเดือนที่ผ่านมาเทียบเท่ากับการทำงาน 6 เดือน มีการกวาดล้างจับกุมยาเสพติดได้จำนวนมากมายมหาศาล ยิ่งจับยิ่งเจอ ซึ่งนโยบายที่มอบไว้ให้ คือ ต้องหยุดยาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ให้ได้ ตั้งแต่ลุ่มน้ำโขงข้ามมาตามแนวชายแดนป่าภูเขาในประเทศรอบด้าน เรื่อยมาจนถึงในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตลอดเส้นทาง โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากและให้ตนนำความปรารถนาดีมาชมเชยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ช่วยกันปราบปรามยาเสพติด เพราะไม่ว่าบ้านใด พื้นที่ไหนไม่มีใครต้องการให้ลูกหลานติดยาเสพติด..”  ผบ.ทบ.ได้กล่าวทิ้งท้าย

หลังจากนั้น ผบ.ทบ.ได้มอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนถาคใต้ พร้อมอวยพรปีใหม่ให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนได้มีความสุขเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนทุกคน

 

ขอบคุณภาพ /ข้อมูล : สำนักงานโฆษกกอ.รมน.

Leave a Reply