รองประธานพุทธสมาคมจีนเยี่ยมผู้บริหาร “มจร” จับมือเดินหน้าเพื่อพุทธศาสนา 3 แนวทางสำคัญ

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ ณ อาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำผู้บริหารให้การต้อนรับ พระธรรมาจารย์ยิ่งซุ่น รองประธานพุทธสมาคมจีน และคณะในกาสเดินทางมาหาแนวทางร่วมมือทางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยมี พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายการต้อนรับ

พระราชวัชรสารบัณฑิต เปิดเผยว่า พระธรรมาจารย์ยิ่นซุ่น เป็นพระเถระรูปสำคัญของพระพุทธศาสนาในจีนแผ่นดินใหญ่ มีผลงานสำคัญทั้งระดับมหาวิทยาลัย การศึกษาและสาธารณะสงเคราะห์ และอื่น ๆ เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี พระธรรมวัชรบัณฑิต ได้นำคณะไปประชุมนานาชาติที่ประเทศจีน ภายใต้การอำนวยความสะดวกของพระธรรมาจารย์ยิ่งซุ่น ในนามมหาวิทยาลัยได้มีการเจรจาแลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งกันและกัน พอเป็นแนวทางที่จะทำการร่วมกัน 3 เรื่องดังนี้  1. จะหาแนวทางในการทำงานกันทั้ง 2 ฝ่ายให้กระชับแนะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 2.จะแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นรูปธรรมมายิ่งขึ้น  3.จะสานสัมพันธ์เชื่อมไมตรีร่วมมือกัน ด้าน การศึกษา การเผยแผ่ และความมั่นคงของพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนของเถรวาทและมหายานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นซึ่งทั้ง 3 แนวทางนี้จะให้มีคณะทำงานร่วมกัน เชื่อมประสานหารือและเดินหน้าให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด..

Leave a Reply