กรมการศาสนาชวน ชาวพุทธร่วมทำดี “ถวายเป็นพุทธบูชา” เนื่องในเทศกาลวันวิสาบูชา

วันที่ 12 พ.ค. 65   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยการ รักษาศีล ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และร่วมกิจกรรมเรียนรู้สาระวันวิสาขบูชาตามรอย Buddha ตอบปัญหาธรรมะ นานาสาระธรรม ผ่านเว็ปแอพพลิเคชั่น www.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

Leave a Reply