พิธีย้ายพระธรรมโพธิมงคล ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศรูปใหม่

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า @พระมหาเถระผู้ทรงธรรมวินัย ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโดยแท้

@เมื่อวาน(24 มีนาคม 2565) ผมได้เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อ (พระธรรมโพธิมงคล) ที่วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง ย่านบางแค เป็นวันสุดท้ายที่หลวงพ่อได้พำนักอาศัยอยู่พระอารามแห่งนี้ในฐานะเจ้าอาวาสพระอารามแห่งนี้

วันนี้ (25 มีนาคม 2565) เป็นวันที่ได้กำหนดย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารพิธีการจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ ตามโบราณประเพณี การจะมีการย้ายเจ้าอาวาสไปดำรงตำแหน่งอีกพระอารามหนึ่งนั้น เมื่อได้ประกอบพิธีการอันเป็นมงคลที่พระอารามเดิมเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่อัญเชิญพระพุทธ พระธรรม สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นรถยนต์หลวง เดินทางเป็นไปยังพระอารามตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยพระอนุจรจำนวนตามสมควร

“เมื่อมีหน้าที่ใด ก็จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ให้พอดีกับสถานะ งานทุกอย่างจะสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายทุกประการ” หลวงพ่อบอกว่า งานทุกอย่างมันมีความยากง่ายแตกต่างกัน เมื่อจะทำงานก็ทำอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ตามสถานะตามกำลังที่มี นี่คือปณิธานมุมหนึ่งที่มีอยู่ในหลวงพ่อ ผมไม่เคยเห็นหลวงพ่อหยุดพักจากภารธุระ เว้นเวลาอาพาธ(ป่วย)เท่านั้น

หลวงพ่อเป็นพระมหาเถระที่มีความรู้แตกฉานด้านพระธรรมวินัย เป็นนักการศาสนา นักปกครอง นักการศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ ที่สำคัญคือ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านช่าง เป็นพระมหาเถระผู้มีเมตตาธรรม วัตรปฏิบัติติดดินและสัมผัสได้ทุกกาลเวลา

นับเป็นความโชคดีที่คณะสงฆ์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารมีเจ้าอาวาสรูปใหม่ผู้มีความสมบูรณ์ในทุกสถานะ เข้าดำรงตำแหน่งทั้งโดยพฤตินัย และโดยนิตินัยในวันนี้

ขอถวายมุทิตาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

Leave a Reply