พระพระจูเลี่ยน2ชาวชิลีบวชแล้ว3ปีโปรดชาวเขา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา พระศรีวชิราภรณ์ แห่งวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พระกาเบรียล แองเจิล พระภิกษุชาวชิลีกราบลาหลังจากมากราบถวายสักการะพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา โดยพระกาเบรียลอุปสมบทได้ 3 พรรษาและจำพรรษาอยู่บนดอยในเขตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อโปรดชาวเขา(เหมือนพระจูเลี่ยน ชาวแคนาดาที่จำพรรษาในป่าเขาในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

Leave a Reply