คณะสงฆ์ชาวอินโดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิและภูเขาไฟระเบิด

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 คณะภิกษุสงฆ์ชาวอินโดนีเซียเดินทางไปเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิพัดถล่มที่ช่องแคบซุนดา จากเหตุภูเขาไฟกรากาตัวระเบิด นับได้ว่า งานสังคมสงเคราะห์เป็นพุทธกิจ ที่พระพุทธองค์ทรงส่งเสริมให้เหล่าภิกษุสงฆ์ประพฤติปฏิบัติ ดังพุทธพจน์ความว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย”

Cr.Sunthorn Utaithum

Leave a Reply