“พศ.”ของบฯนิตยภัตปี2567 เพิ่ม เหตุไม่ขยับมากว่า 10 ปี แถมค้างจ่าย 3,973 รูป

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผอ.รักษาราชการ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พศ.ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนอัตราเงินนิตยภัตสำหรับพระสงฆ์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากพบว่าตั้งแต่ปี 2555 มีพระสงฆ์ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนิตยภัต 37,713 รูป ได้รับงบประมาณ 1,201,860,000 บาท ปี 2564 มีพระสงฆ์ได้รับนิตยภัต 44,333 รูป ได้รับงบฯ 1,225,572,400 บาท ปี 2565 มีพระสงฆ์ได้รับนิตยภัต 1,233,478,00 บาท และในปี 2566 มีพระสงฆ์ที่มีสิทธิ์ได้รับนิตยภัต 43,676 รูป ได้รับงบฯ 1,233,305,200 บาท ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนพระสงฆ์ที่มีสิทธิ์ได้รับนิตยภัตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่งบฯที่ได้รับจะอยู่ที่ประมาณกว่า 1.2 พันล้านบาท มาตั้งแต่ปี 2555 ส่งผลให้ปัจจุบันเกิดการค้างจ่ายนิตยภัตให้พระสงฆ์ถึงจำนวน 3,973 รูป ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องของบฯในส่วนของนิตยภัตเพิ่มขึ้น โดยปีงบฯ 2567 พศ.ตั้งของบฯในส่วนของเงินนิตยภัต ซึ่งรวมในส่วนที่ค้างจ่ายเข้าไปด้วย รวมจำนวน 1,318,729,200 บาท

สำหรับเงินนิตยภัตนั้น ในอดีตพระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เคารพนับถือเป็นการส่วนพระองค์ โดยให้เจ้าหน้าที่จัดถวายประจำ ต่อมาพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์มีมากขึ้นและอยู่ตามหัวเมืองก็มีความไม่สะดวกแก่การจัดอาหารถวาย แม้จะเปลี่ยนเป็นเงินแล้ว ก็ยังคงเรียกว่านิตยภัตเหมือนเดิม ดังนั้นนิตยภัต ถือว่าเป็นเครื่องสักการะที่พระเจ้าแผ่นดินถวายแก่พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนาและบ้านเมือง โดยในปัจจุบันเงินนิตยภัต หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า เงินเดือนพระ จะหมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดินที่ พศ. ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเป็นประจำทุกปี เพื่อเบิกจ่ายถวายอุปถัมภ์แก่พระภิกษุผู้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ พระ ป.ธ.9 ประโยค พระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามพระบรมราชโองการในรัชกาลก่อน รวมทั้งบรรพชิตจีนนิกายและอนัมนิกาย

Leave a Reply