ผลผลิตโครงการพุทธเกษตรม.สงฆ์”มจร”ส่งเข้าโรงครัวโลกแล้ว

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะทำงานโครงการพุทธเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เก็บนำผลผลิตจากแปลงเกษตรสาธิตส่งเข้าโรงครัว มจร ประกอบด้วย ถั่วฝักยาว มะเขือ เป็นต้น ทั้งนี้โรงครัว มจร ได้วางเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นต้นแบบโรงครัวโลก ที่ประกอบภัตตราหารถวายผู้บริหารและพระนิสิตทั้งจากประเทศไทยและนานาชาติ

Leave a Reply