พุทธบุตรธรรมยาตรา 1,139 รูป จุดประทีปหมื่นดวง ถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 พระปริยัติวรคุณ เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานสงฆ์ นำพุทธบุตร 1,139 รูป ในโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 และพุทธศาสนิกชน นับหมื่นคนสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) มหาปูชนียาจารย์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี อนุสรณ์สถานลำดับที่ 3 “สถานที่เกิดในเพศสมณะ”ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

การนี้ พระครูธรรมธร อารักษ์ ญาณารกฺโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้กล่าวถึงความสำคัญของวัดสองพี่น้อง อันเกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ ความตอนหนึ่งว่า “เป็นสถานที่เกิดในเพศสมณะ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้อุปสมบท ณ วัดสองน้อง แห่งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2449 ขณะมีอายุย่างเข้า 22 ปี มีพระอาจารย์ดี วัดประตูสาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินยานุโยค (เหนี่ยง อินฺทโชโต) วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์โหน่ง อินฺทสุวณฺโณ วัดสองพี่น้อง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “จนฺทสโร” เมื่ออุปสมบทแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่ ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสองพี่น้อง เป็นเวลา 1 พรรษา หลังจากปวารณาพรรษาแล้ว ท่านได้ย้ายมาจำพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไป”

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ในฐานะประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 11 กล่าวว่าโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 เป็นกิจกรรมพุทธประเพณีที่จัดขึ้น เพื่อเป็นบทฝึกกิจวัตรทำสมาธิในอิริยาบถเดิน บทฝึกความอดทน บำเพ็ญตบะของพระธรรมยาตรา และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเชิญชวนสาธุชนทั่วโลกร่วมต้อนรับพระด้วยการกล่าวสาธุ และโปรยดอกไม้ต้อนรับพระเหมือนครั้งสมัยพุทธกาล เป็นการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย ตามหลักคารวะ 7 และปิยวาจา

“กิจกรรมครั้งนี้จัดโดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, องค์การพุทธโลก (พล), วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายชาวพุทธกว่า 20 องค์กร ระหว่างวันที่ 2 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อนุสรณ์สถานที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 7 แห่ง ได้แก่ 1.อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 2.อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม 3.วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 4.วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 5. วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 6.วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ และ 7.วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

ทั้งนี้พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกิจกรรมต้อนรับพระธรรมยาตราปีที่ 11 และพิธีตักบาตร ได้ในวันที่ 22 และ 29 ม.ค. 66 พิธีจุดประทีป วันที่ 21, 28 และ 31 ม.ค. 66 พิธีถวายสังฆทาน ในวันที่ 21 และ 28 ม.ค. 66 และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ในวันที่ 19, 20, 21, 23, 24, 26 และ 27 ม.ค. 2566 โดยสามารถดูกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ที่ www.ธรรมยาตรา.com และสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-831-1234 หรือร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ที่ www.gbnus.com หรือ www.zoom072.com Meeting id : 89283989294 Passcode : 072 หรือ ห้อง ZOOM ที่ท่านคุ้นเคย

Leave a Reply