อำเภอพยุห์ศรีสะเกษขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ “อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่วัดพยุห์มงคลรัตนาราม ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระอธิการสมภพ ตะกะสีโล เจ้าอาวาสวัดพยุห์มงคลรัตนาราม และนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยมีนายพันชาย สีคราม ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคม นายวุฒิเดช ทองพูน อดีตสมาชิกสภาจังหวัดศรีสะเกษ เขตอำเภอวังหิน นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา นายไพรวัลย์ จิรังดา ผู้ใหญ่บ้านพยุห์ หมู่ที่ 1 ตำบลพยุห์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาตำบลพยุห์ นำพุทธศาสนิกชนชาวบ้านพยุห์ คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพยุห์และโรงเรียนพยุห์วิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการอำเภอต้นแบบ อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง และในวันนี้อำเภอพยุห์ได้พร้อมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทั้ง 5 ตำบล ประกอบด้วยตำบลพยุห์ ที่วัดพยุห์มงคลรัตนาราม ตำบลพรหมสว้สดิ์ ที่วัดบ้านเปือย ตำบลโนนเพ็ก ที่วัดศรีกรุง ตำบลตำแย ที่วัดบ้านตำแย และตำบลหนองค้า ที่วัดป่าบ้านหนองค้า จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอพยุห์ ได้ร่วมขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ“อำเภอศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ด้วย

นางวาสนา กัณหาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ กล่าวว่า อำเภอพยุห์ โดยการนำของพระครูจันทสารพิมล เจ้าคณะอำเภอพยุห์ และนายปวิช รัตวาลย์. นายอำเภอพยุห์ ได้นำพุทธศาสนิกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะครูนักเรียน ในเขตอำเภอพยุห์ ขับเคลื่อนโครงการอำเภอต้นแบบ อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยทุกวันอังคารทุกตำบลของอำเภอพยุห์จะร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกตำบล

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ กล่าวต่อไปว่า อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง มีลักษณะเด่น คือประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครบทุกคน, ชุมชน หรือองค์กรในอำเภอพยุห์มีการบริหารจัดการแบบ “บวร” บ้าน/ วัด/ โรงเรียน (ราชการ) มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ถวายพระคุณเจ้า ให้ อสม.นำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป และมอบให้เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลดละเลิกอบายมุข ในวันพระ พร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า สวนครัวรั้วกินได้ กล้วย 1 หน่อ ไผ่ 1 กอ มะละกอ 1 ต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230117184129034

Leave a Reply