“สถาบันการอาชีวศึกษา”  แจ้งกำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2566    ว่าที่ ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดเผยว่า  ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ นายเกษม วัฒนชัย องค์มนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 4,472 คน มีกำหนดจะพิธีซ้อมใหญ่ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นั่น

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่แขกผู้มาร่วมงาน ผู้ปกครองและญาติ  คณะกรรมการดำเนินงานผู้จัดงานได้จัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้สำหรับผู้ปกครองและญาติบัณฑิต ณ บริเวณลานจอดรถฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (สำหรับบัณฑิต ผู้ปกครองและญาติ) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (สำหรับผู้ปฏิบัติงานและแขกผู้มีเกียรติ)  และ ลานจอดรถเอกชน ลานวัดบางพูน (สำหรับบัณฑิต ผู้ปกครองและญาติ)  จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครอง ครอบครัวผู้สำเร็จการศึกษา และประชาชนทั่วไป  ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของสถาบันการอาชีวศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 097 096 9719 หรือ เว็ปไซต์ www.ivec3.ac.th  หรือ www.ivec2.ac.th

Leave a Reply