“ณพลเดช” จี้ถามอนุกมธ.งบฯ67 พบวิธีเยียวยาพระพรหมดิลก หลังพ้นมลทินได้รับโปรดเกล้าฯคืนตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 12 ก.พ. 2567 นายณพลเดช มณีลังกา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการบริหาร ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า วันนี้ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ N 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ได้มีการประชุมพิจารณางบประมาณในส่วนของคณะอนุกรรมาธิการด้านการบริหาร ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ประชุมพิจารณา พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

1) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
2) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
3) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
4) กรมราชทัณฑ์
5) กรมคุมประพฤติ
6) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กรมหาชน)

ในวาระที่ 3 นี้เอง ได้มีโอกาสถามหน่วยงานในหัวข้อที่ 4 นั่นที่หน่วยงานกรมราชทัณฑ์ ซึ่งผู้มาชี้แจงงบประมาณน่ารักทุกท่านครับ ผมได้ถามแนวทางเยียวยาสำหรับพระพรหมดิลก วัดสามพระยา ที่เคยต้องโทษและภายหลังมีพระบรมราชโองการฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้คืนตำแหน่งให้กับพระพรหมดิลก อีกทั้งเสมือนว่าไม่มีความผิดเกิดขึ้น ซึ่งรองอธิบดีคนหนึ่งยกมือขึ้นตอบว่า สามารถประสานการเยียวยากับกรมคุ้มครองสิทธิฯ (เพิ่งมาชี้แจงงบเมื่อวาน) หรือ กองทุนยุติธรรม ที่มีอำนาจหน้าที่ด้านนี้โดยตรง อย่างไรก็ตามผมจะติดตามวิธีการอีกที เผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์

Leave a Reply