พระธรรมทูตไทยในต่างแดนไม่ทิ้งคนไทย ตั้งโรงทานที่ฮ่องกง

1,021 Views

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2563 วัดพุทธารามฮ่องกง ร่วมกับสมาคมรวมไทยในฮ่องกง ร่วมจัดตั้งโรงทานปันน้ำใจแด่ชาวไทยในฮ่องกง ผู้ประสบความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 โดยสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยได้จัดตั้งโรงทานปันน้ำใจ ณ วัดพุทธารารามฮ่องกง และมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ณ สวนสาธารณะเกาหลงเส็ง เมืองเกาลูน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีจิตเป็นกุศล ที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงเมตตาการุณยธรรมอย่างไม่มีประมาณแก่ ผู้เดือดร้อน จากภัยไวรัสร้าย เป็นอันมาก อันเป็นการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาในด้านการกุศลสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งกุศลกิจเช่นนี้ย่อมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง

Leave a Reply