รัฐบาลเมียนมา..นิมนต์สังฆราชเจริญพระพุทธมนต์พรมน้ำมนต์จากฟ้าสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนสู้ภัยโควิด

              สมเด็จพระสังฆนายกแห่งเมียนมาประทับเครื่องบินวนไปทั่วประเทศ สวดเจริญพระพุทธมนต์ พรมน้ำมนต์จากบนฟ้าป้องกันโควิด- 19

            รัฐบาลสหภาพเมียนมา ได้นิมนต์อาราธนาอัญเชิญสมเด็จพระสังฆนายก (สมเด็จพระสังฆราช ) แห่งสหภาพเมียนมา และพระภิกษุสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ขึ้นเครื่องบิน สายการบินเมียนมาแอร์ไลน์ บินลัดฟ้าทั่วประเทศเพื่อสวดและเจริญพระพุทธมนต์ พรหมน้ำมนต์บนฟากฟ้าเพื่อป้องกันโควิด 19 ให้ประชาชนชาวเมียนมา ทั้งประเทศทุกรัฐ

        รวมทั้งแถบชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก โดยทำพิธีเจริญธรรม โปรดพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาทั่วประเทศให้พ้นภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 และเพื่อความสวัสดีมีสุขและเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกชาติพันธุ์ในเมียนมา รอดพ้นภัยโควิด 19 โดยยึดศรัทธาความเชื่ออันดีงามของพระพุทธศาสนา เพราะความเชื่อและศรัทธาอะไรก็เกิดขึ้นได้ โควิด -19 ต้องแพ้พ่าย พระพุทธคุณ

 

******************

ขอบคุณข่าว-ภาพ : โพสต์ทูเดย์

Leave a Reply