ดร.หลวงพ่อแดงมอบอุโมงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19กับ”ม.สงฆ์ มจร”

วันที่ 4 เมษายน 2563 เพจ Metha Bhavanasarapundit ได้โพสต์ข้อความว่า พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (หลวงพ่อแดง นันทิโย,ดร.)รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำชุดอุโมงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ราคา 38,000 บาท มอบให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไว้ใช้คัดกรองในอาคารฉันภัตตาหารของพระนิสิต มจร และครูบาอาจารย์

ในครั้งนี้โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,(รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม) เป็นตัวแทนมารับมอบในครั้งนี้ เป็นที่น่าชื่นใจยิ่งที่คณะศิษย์,ป.เอก.กจพ.รุ่นที่ 7 ได้มองเห็นความสำคัญของการช่วยแก้ปัญหาป้องกัน โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 มิให้มาระบาดใน มจร ช่วยๆ กันป้องกันหลายๆทาง หนักก็จะเป็นเบา และได้นำลิ้นจี่หวานอัมพวา ถวายเลี้ยงครูบาอาจารย์และพระนิสิต มจร ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ขออนุโมทนาบุญ

ขณะเดียวกัน พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 400 ชิ้นสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา

Leave a Reply