ตั้ง”เจ้าคุณประสาร “คุมวัดพระธาตุดอยสุเทพUSA

               

        เช้าวันนี้  (21 ม.ค.63 )   ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้มอบคำสั่งแต่งตั้ง พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบอร์ดบริหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลล์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นคำสั่งแต่งตั้งโดย พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

 

**********************

Leave a Reply