ผู้สมัครส.ส.นราฯแผ่นดินธรรมไม่หวั่นเร่งติดป้ายชู’ศีลธรรม นำชาติ’

วันที่ 17 ก.พ.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยมอบหมาย กกต. จังหวัดดำเนินการนั้น ปรากฏว่า กกต.จว.นราธิวาสได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัครจากพรรคแผ่นดินธรรมที่มีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อดีตสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยค และนายกรณ์ มีดี หัวหน้าพรรค ป.ธ.7 เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้รับประกาศทั้ง 4 เขต คือ เขต 1 นางสาวอมรรัตน์ เข็มขาว เบอร์ 19 เขต 2 นางยุลิน สุวรรณคีรี เบอร์ 24 เขต 3 นายย่อง แตงอินทร์ เบอร์ 23 และเขต 4 นางยินดี ฉัตรมณี เบอร์ 21

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากทราบผลการประกาศรับรอง ผู้สมัครต่างลงพื้นที่ติดป้ายหาเสียงตามถนนสายสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น.ส.อมรรัตน์ เข็มขาว คือผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำหวัดนราธิวาส นับได้ว่าเป็นความกล้าหาญของเธอ เพราะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2562 ที่ผ่านมาคนร้ายได้บุกยิงพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส และลูกวัดมรณภาพ สร้างความเศร้าให้กับวงการคณะสงฆ์และชาวพุทธ ทั้งนี้พรรคแผ่นดินธรรมมีสโลแกนว่า “ศีลธรรม นำชาติ” เพราะหากสังคมโลกไม่มีศีลธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สติ ที่จะไปกำกับ ปัญญา ที่สำคัญคืองปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอที่เป็นการพัฒนาขั้นสุดยอดแห่งเทคโนโยลีแล้ว มนุษย์ตกเป็นทาสเอไออย่างแน่นอน

แต่เมื่อพิจารณานโยบายพรรคการเมืองต่างๆ แล้วส่วนใหญ่มุ่งแต่พัฒนาด้านวัตถุให้ความสำคัยกับเทคโนโยลีหรือเอไอกันทั้งนั้น แม้มีพรรคการเมืองได้ระบุถึงนโยบายด้านการศึกษาสนับสนุนการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ แม้จะสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะบุคลากรในศตวรรษที่ 21 แต่ก็ยังไม่เห็นนโนบายที่เป็นสร้างโครงในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อรองรับกับยุค Disruption ก็คงมีแต่พรรคพุทธอย่างพรรคแผ่นดินธรรมที่กล้าชูสโลแกรน “ศีลธรรม นำชาติ” เท่านั้น

Leave a Reply