สมเด็จพระมหาธีราจารย์มอบผู้แทนร่วมแถลง “River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมัลคลาราม มอบหมายให้ฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพน ร่วมแถลงข่าว “River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ตามที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน จัดงาน “River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”

ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “รักษ์ ณ สายน้ำ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยเน้นในด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ โดยในปีนี้ งานดังกล่าวจะจัดขึ้น ๙ พื้นที่หลัก ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดพระเขตุพนวิมลมังคลาราม, วัดอรุณราชวราราม, วัดประยุรวงศาวาส, วัดกัลยาณมิตร, วัดระฆังโฆสิตาราม, ท่ามหาราช, เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์,ท่าล้ง 1919, ณ ไอคอนสยาม และขยายพื้นที่สู่ ริมฝั่งแม่น้ำกวงจังหวัดลำพูน ที่นักท่องเที่ยวจะได้ไหว้พระ ทำบุญ ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ชมการแสดงทางวัฒนธรรม และดนตรีหลากหลายรูปแบบในบรรยากาศที่งดงามของสายน้ำยามค่ำคืน


ในการนี้ พระเทพวัชราจารย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพน มอบให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพน เป็นผู้แทนร่วมงานแถลงข่าว “River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply