ด่วน!! กรมบัญชีกลาง “ไม่เห็นชอบ” ข้อเสนอสำนักพุทธ ฯ “จ้างต่อ” พงศ์พร อดีตผอ.พศ.

วันที่ 20 ก.ย. 65 วันนี้มีเอกสารแชร์กันตามโชเซียลมีเดียอ้างว่าเป็นของ กรมบัญชีกลาง ส่งจดหมายถึง “ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” สาระสำคัญคือ  “ไม่อนุมัติ” จ่าย ค่าตอบแทนให้กับ พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้านกฎหมาย ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เนื่องจากกรมบัญชีกลางเห็นว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายต่อเนื่อง 3 ปี เป็นเวลาสมควรแล้ว จึงไม่เห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอจ้างต่อ

รายละเอียดเอกสารมีดังนี้

Leave a Reply